Lo.J.Dark Beauty Pro Euro

24.07.2011 15:22

Jennifer absolvovala 10.7.  zkoušky v bezkontaktním norování- ZN v Klatovech s počtem 74b.

Vyhledávání